SQTalk  

Go Back   SQTalk > cmy

Conversation Between cmy and chochucson
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  18th June 2016 06:00 PM
  chochucson
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán người bọn chúng lởn vởn một tầng kiếm cương nồng đậm, ngăn cản Thiên Phong bên ngoài thân thể.
  Trong đó có một trung niên thân khoác áo bào màu đỏ máu, từ đầu đến chân bao phủ sương máu, là khác với những người c̣n lại. Y lẳng lặng ngồi xếp bằng giữa không trung, trên người không có một tia kiếm nguyên nào cả, dường như được không khí nâng lên, không hề có trọng lượng.
  Bên cạnh y c̣n có ba lăo nhân, một người trong đó Lục Thanh đă từng gặp qua, chính là Chú Kiếm Sư Tư Đồ Nam lúc trước thành tựu cấp Bạch Linh. Hai người c̣n lại bên cạnh có lẽ cũng có vị thế tương đương, mới có thể cùng đứng

All times are GMT +8. The time now is 07:48 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Techadmin: Luke | Hosting: www.lomag.net