SQTalk  

Go Back   SQTalk > geilux

Conversation Between geilux and chochucson
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  13th October 2015 11:37 AM
  chochucson
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn tộc, ông ta cũngn là một phần tử của Sa dân, vạch trần bộ mặt thật của tên khôn kiếp đó là việc thuộc về bổn phận. Cho nên công lao của Bạch Âm vương cũng không đủ để ông ta có thể điều binh xuất chinh.

  - Nửa người ḿnh đây là…
  Tống Dương nghe rồi nhăn mặt:
  - Khi đem lại lợi ích cho các người , Bạch Âm vương là người một nhà, hẳn vậy rồi; khi hướng tới các ngươi cần chỗ tốt, ông ta lại thành người ngoài, ǵ cũng không thể lấy được sao? Đại tộc các ngươi vẫn thật phải tính toán rồi.

  Thông dịch càng cười vui:
  - Ngươi không nói ta cũng không nghĩ, vẫn là việc vậy, dù sao muốn để đại quâ

All times are GMT +8. The time now is 08:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Techadmin: Luke | Hosting: www.lomag.net