SQTalk  

Go Back   SQTalk > icn.sg

Conversation Between icn.sg and chochucson
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
  1. chochucson
    6th October 2015 04:29 PM
    chochucson
    trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn ạnh ḿnh ngồi trước, rồi mới vào vị trí im lặng chờ đợi sự xuất hiện của gă đó. Nghĩ lại công tác cảnh giới trên cả quăng đường vừa rồi bản thân hắn cũng thấy sợ. Thân là Thái Tử gia của Thai Gia, mặc dù cũng đă từng phải lăn lộn ở Hoàn Sơn Tứ Châu, phải trải qua lễ rửa tổi bằng lửa và máu, nhưng ngồi trong cái nơi âm u mà mọi quyền tự do đều bị tước bỏ này, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy có chút dị thường.

    Không phải chờ đợi quá lâu, tiếng kim loại va chạm, tiếng xích sắt kéo lê đă bắt đầu vang lên ngoài cửa. Hứa Nhạc với vô số thiết bị khống chế hành động quanh người, khó nhọc

All times are GMT +8. The time now is 03:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Techadmin: Luke | Hosting: www.lomag.net