SQTalk  

Go Back   SQTalk > soak01

Conversation Between soak01 and chochucson
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chochucson
  6th October 2015 05:32 PM
  chochucson
  trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn ôn có lúc kết thúc. Sau đó là một khoảng lặng yên khá lâu trong Pḥng thẩm vấn. Lư Thất Phu nh́n chằm chằm vào Hứa Nhạc, đột nhiên trực tiếp, đơn giản hỏi một câu:

  - Tinh đồ nằm trong tay của cậu, đúng không?

  Vấn đề này được thay đổi một cách vô cùng nhanh chóng. Sau một hồi cảm giác cảm khái ấm áp cùng với tự thuật chuyện xưa, tựa hồ là trong chớp mắt đă bị thay đổi một cách hoàn toàn, một bút quét sạch hết tất cả, chỉ c̣n lại một loại cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

  Chương 013: Ngọn núi lớn nhất Liên Bang


  Quân Thần dù sao th́ cũng không phải thậ

All times are GMT +8. The time now is 09:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Techadmin: Luke | Hosting: www.lomag.net